Մտածողության բովանդակային խանգարումներից` սևեռուն կամ կպչուն մտքերի` ըստ բովանդակության` աֆեկտիվ խանգարումների տարատեսակներից տարածության ֆոբիաների ենթատեսակ է: Գիպսոֆոբիան (բարձրությունից վախ) այս շարքում առավել տարածվածներից է: