Վերաբերում է տվյալ հիվանդության մանրամասնությունների ուսումնասիրմանը, հիվանդության սկիզբը, դրա առաջացման հավանական պատճառները, հիվանդության զարգացման ընթացքը, կիրառված ախտորոշման և բուժման մեթոդները, դրանց արդյունքը և ելքը։ Ճիշտ հավաքած անամնեզը որոշակի պատկերացում է ստեղծում և թույլ է տալիս դնել նախնական, ենթադրյալ ախտանունը։ Վերջնական ախտորոշումը կատարվում է օբյեկտիվ և րացուցիչ հետազոտման արդյունքների վերլուծումից հետո։