Գեստացիոն հասակից փոքր նորածին. տերմին, որն այժմ փոխարինում է «ներարգանդային աճի դանդաղում» հասկացողությանը։