Գեստացիոն հասակից մեծ նորածին. նորածին, որն ունի իր գեստացիոն ժամկետից 90% ցենտիլից բարձր մարմնի քաշ։ Մեծ մասամբ այդպիսի նորածինները ծնվում են շաքարային դիաբետով հիվանդ մայրերից։