Գեստացիոն հասակ. վերջին դաշտանի I օրվանից մինչև ծննդյան օրն ընկած շաբաթների քանակն է անկախ այն բանից, թե ինչպես է ավարտվել հղիությունը` մեռելածնությա՞մբ, թե՞ կենդանածնությամբ։