Հիպերպարաթիրեոզ` հարվահանագեղձի ֆունկցիայի ուժեղացում, որն ուղեկցվում է պարատ հորմոնի գերարտադրությամբ: Դրա հետևանքով արյան մեջ ավելանում է կալցիումի և ֆոսֆորի քանակը` ի հաշիվ ոսկրային հյուսվածքի քայքայման: