Գլխուղեղի այն կիսագունդը, որտեղ տեղակայված է խոսքի կենտրոնը` աջլիկների մոտ ձախը, իսկ ձախլիկների մոտ` աջը: սակայն այս բաժանումը որոշ չափով պայմանական է, քանի որ ոչ բոլոր ձախլիկների մոտ է խոսքի շարժիչ կենտրոնը գտնվում աջ կիսագնդում: