Գերհաս է կոչվում այն հղիությունը, որի տևողությունը գերազանցում է 42 շաբաթը (294 օր) և ավարտվում գերահասության նշաններ ունեցող պտղի ծնունդով ու պլացենտայի ախտաբանական փոփոխություններով: Գերհաս հղիությունն ավարտվում է ուշացած ախտաբանական ծննդաբերությամբ: