Արտաքինից նման ֆենոտիպային հատկանիշների դրսևորումը գեների ներգործության հետևանքով, որոնք գտնվում են քրոմոսոմի տարբեր հատվածներում կամ տարբեր քրոմոսոմներում: Գենոպատճենը միանգամից բազմաթիվ գեներով հատկանիշների վերահսկողության արդյունք է: