Գեների համախումբ, որոնք գոյություն ունեն տվյալ պոպուլյացիայի առանձնյակների, պոպուլյացիաների խմբերի կամ տեսակի մոտ: