Նախնիներից ստացած և օրգանիզմների ժառանգական կառուցվածքներում գենետիկական կոդի տեսքով դրված ծրագրերը՝ օրգանիզմը կազմող Նյութերի բաղադրության, դրանց կառուցվածքային ու փոխանակության, շրջապատող միջավայրից յուրացվող նյութերի բնույթի մասին։ Գ. ի. բնութագրում է օրգանիզմի ձևաբանական կառուցվածքը, աճը, զարգացումը, նյութափոխանակությունը, հոգեվիճա կը, հակվածությունը դեպի տարբեր հիվանդությունները և  գենետիկական արատները։

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին