Կենդանի օրգանիզմներին հատուկ նուկլեինաթթուների մոլեկուլներում նուկլեոտիդների հաջորդականության տեսքով ժառանգական ինֆորմացիայի միասնական համակարգ:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին