Օրգանիզմների ժառանգական հատկությունների հետազոտման մեթոդների ամբողջությունը: Գենետիկ անալիզի մեթոդներից են սելեկցիան, հիբրիդոլոգիան, ցիտոգենետիկական և այլ մեթոդներ:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին