ԴՆԹ-ի հատվածամասերի չդասավորված հավաքածու, որը պարունակում է տվյալ տեսակի վերաբերյալ ամբողջ գենետիկական ինֆորմացիան: