Պոպուլյացիայի մեջ սերունդների շարքում գեների հաճախականության փոփոխություն պտահական գործոնների ազդեցությն տակ, որը, որպես կանոն, հանգեցնում է պոպուլյացիայի ժառանգական փոփոխականության իջեցմանը: