Գենը կենդանի մատերիայի ունիվերսալ կառուցվածքային միավոր է, որն իրենում պարփակված, կոդավորված ինֆորմացիայի շնորհիվ ապահովում է կյանքի գոյատևման բոլոր ձևերի միասնությունն ու բազմազանությունը, նրա անընդհատությունն ու էվոլյուցիան: Գենը կյանքի միակ կրողն ու պահպանողն է, իսկ նրա արտադրանքը՝ սպիտակուցը, պայմանավորում է կյանքի գոյատևման ձևը և եղանակը:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին