Ֆոտոսենսիբիլիզացիա - արևի ճառագայթների նկատմամբ մաշկի գերզգայունության դսևորում է: Համապատասխան հատվածի մաշկը կամ լորձաթաղանթը բորբոքվում են: Ֆոտոսենսիբիլիզացիա կարող են առաջացնել նաև մի շարք դեղամիջոցներ` օրինակ ցիպրոֆլոքսացինը: