Ֆիքսացիա -1) Մի անգամ ընդունվւսծ դիրքորոշմանը, սովորությանը, գործելաձևին համառ հետևելը։ Ֆիքսացիայի օրինակներից է սեռական ֆիքսացիան որոշակի զուգընկերոջ կամ սեռական բավարարման ձևի վրա, որն անհնար է դարձնում սեռական կյանքի այլ ձև, 2) (տրավմայի վրա) - հիվանդի «խցանումը» անցյալի որևէ տրավմատիկ ապրման վրա, որն արտահայտվում է միևնույն ախտանիշների ի հայտ գալով, դրանից ինքնուրույն ազատվելու անընդունակությամբ և այլն։