Ֆերրիտինը մինչև 4500 A երկաթ պարունակող սպիտակուց է: Ֆերրիտինի երկաթը միացած է ապոֆերիտին սպիտակուցի հետ: