Ֆեդրայի բարդույթ-մոր սեռական մղումը որդու հանդեպ, չափազանց՛ հուզական կապվածությունը։ Մայրը ձգտում է կառավարել որդու վարքը, խոչընդոտում է կանանց հետ նրա հարաբերություններին, ամոանությանը:
(Ֆեդրան Աթենքի արքա Թեսևսի կինն էր, որը սիրահարվել էր իր որդեգիր Իպոլիտին։)