Էթիլ սպիրտ, օգտագործվում է վիրահատական դաշտի, վիրաբույժի ձեռքերի, մաշկի վարակազերծման ժամանակ։ 50%-անոց էթիլ սպիրտը օժտված է բակտերիցիդ հատկությամբ, որն ուժեղանում է տոկոսի բարձրացման (70%) ժամանակ։