Ես-լիբիդո (Ichlibido) - Լիբիդոի մասը, որն ուղղված է սեփական Ես-ին։ Հակադրվում է օբյեկտ-լիբիդոյին (տես՝ նաև նարցիսիզմ)։