Էրիթրոցիտոզները` արյան միավոր ծավալում էրիթրոցիտների քանակի ավելացումով բնութագրվող վիճակներն են: