Էրիթրոցիտային զանգվածն արյան բաղադրամաս է, որի հեմատոկրիտը կազմում է մոտ 80%: Էրիթրոցիտային զանգվածը ստացվում  է ամբողջական արյունից՝ պլազմայի անջատման եղանակով: Այն պարունակում է էրիթրոցիտներ՝ 70-80%, պլազմա՝ 20-30%, ինչպես նաև թրոմբոցիտներ և լեյկոցիտներ: Էրիթրոցիտների գլխավոր ֆունկցիան է՝ թթվածնի փոխադրումը: Թոքերում էրիթրոցիտների հեմոգլոբինը միանում է թթվածնի հետ և տեղափոխում այն դեպի հյուսվածքները, իսկ հյուսվածքներից ածխաթթու գազը՝  դեպի  թոքեր: Էրիթրոցիտները երկգոգավոր ձևի և ճկունության շնորհիվ  ապահովում են էրիթրոցիտների լավագույն հիդրոդինամիկ  հատկությունները և դրանց անցանելիությունը մանր մազանոթներով, որն էլ ստեղծում է անհրաժեշտ պայմաններ բջջի և միջավայրի միջև գազափոխանակության  իրականացման  համար:

Բուժական գործունեության մեջ ներկայումս կիրառվում են էրիթրոցիտային միջավայրերի  հետևյալ ձևերը՝
- էրիթրոցիտային զանգված՝  65-80%  հեմատոկրիտով
- էրիթրոցիտային կախույթ՝ ամբողջական արյան  ցենտրիֆուգումից հետո անջատվում և հեռացվում է պլազման, էրիթրոցիտների վրա ավելացվում է բջիջների կենսունակությունը պահպանող լուծույթ: Հեմատոկրիտի մեծությունը  կախված է ավելացվող լուծույթի քանակից,  բայց չպետք է գերազանցի 70% 
- լվացված էրիթրոցիտներ՝ ամբողջական արյան ցենտրիֆուգումից հետո անջատվում և հեռացվում է պլազման, որից հետո էրիթրոցիտային զանգվածը լվացվում է 0,9% նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթով 2-4 անգամ, հեմատոկրիտը՝ 65-75% է: Բաղադրամասի առավելագույն պահպանման ժամկետը +2+40C ջերմաստիճանի պայմաններում կազմում է 24 ժամ, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում՝ 6 ժամ: էրիթրոցիտների լվացման ժամանակ էրիթրոցիտային միջավայրից հեռացվում է պլազման, մասամբ՝ թրոմբոցիտները և լեյկոցիտները
- լեյկոցիտներից և տրոմբոցիտներից աղքատացված էրիթրոցիտներ՝ (leukocyte-depleted). այս միջավայրի  ստացման համար  էրիթրոցիտային զանգվածը  ֆիլտրվում է հատուկ ֆիլտրերով, որի արդյունքում հեռացվում է  լեյկոցիտների և թրոբոցիտների  90-99%-ը
- սառեցված էրիթրոցիտներ՝ էրիթրոցիտների կախույթ է, որը պահպանվում է ցածր ջերմաստիճանում համապատասխան լուծույթի մեջ: Լուծույթը հեռացվում է հալեցնելուց հետո՝ լվացման ճանապարհով:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին