Էրիթեմա (erythema) – մաշկի խոշոր, սահմանափակ, 1սմ-ից ավել տրամաչափի կարմիր լաքա