Երիկամային դիաբետ renal Diabetes Диабет Почечный: Բնորոշ է մեզի հետ շաքարների հեռացումով` արյան մեջ դրանց նորմալ պարունակության պայմաններում: