Երազատեսության գաղտնի մտքերը (Latente Traumgefanken) - Երազատեսության անգիտակցական բովանդակություն, որը թաքնվում է դրա ակնհայտ, աղճատող բովանդակության տակ։