Երազատեսության բացահայտ բովանդակություն (manifester Trauminhalt) - Երազատեսության պատկերներ, այնպես, ինչպես նրանք ներկայացել են երազատեսին, երազատեսության գաղտնի մտքերի սիմվոլիկ պատկերումը։