Էքսուդացիան (էքսուդատի` արտաքիրտի, առաջացումը) արագորեն հաջորդում է ալտերացիային և միջնորդանյութերի անջատմանը: Էքսուդացիան կարևոր դեր է կատարում բորբոքման ժամանակ հյուսվածքային կոմպլեքս փոփոխությունների ծավալման գործում: