Նորածին, ծնված գեստացիոն տարբեր ժամկետներից, որն ունի 1000,0 գրամից ցածր քաշ։