Էքխիմոզ (ecchyimosis) – մաշկի կամ լորձաթաղանթի ոչ ճիշտ եզրագծերով մեծ արյունազեղային լաքա, որն ունի կապտավուն կամ մանուշակագույն երանգ: