Էոզինոֆիլ գրանուլոցիտները ծայրամասային արյան մեջ կազմում են 1-5%: Նրանք մասնակցում են ալերգիկ և անաֆիլակտիկ ռեակցիաների զարգացմանը: Էոզինոֆիլիան հանդիպում է ալերգիաների, ճիճվակրության և լեյկոզների ժամանակ: