Նման հիվանդներին բնորոշ են աֆեկտիվ-կամային ոլորտի տարբեր խանգարումները։ Նրանք դառնում են դյուրագրգիռ, եսասեր, շրջապատի ընդհանուր կանոններին չհարմարվող, կռվարար, հաճախ ձգտում են դեպի ալկոհոլային խմիչքների և թմրանյութերի չարաշահման։ Նման հիվանդների շրջանում կարող են հանդիպել նաև դիսֆորիկ վիճակներ։