Հիպոթալամա-հիպոֆիզային համակարգ` ենթատեսաթմբի (հիպոթալամուսի) նյարդային կորիզների, մակուղեղի և դրանք միմյանց կապող նյարդային ուղիների ամբողջությունը: