Ենթագիտակցական (VorbewuBtes) - Հոգեկան կյանքի բովադակություն, որը տվյալ պահին գիտակցված չէ, բայց կարող է հեշտությամբ դառնալ այդպիսին, եթե "դեպի իրեն գրավի գիտակցության հորիզոնները"։ "Տոպոգրաֆիկ" ենթագիտակցականը գտնվում է անգիտակցականի և գիտակցականի շերտերի միջև։