Էնդեմիան (հունարեն` en - մեջ, demos - ժողովուրդ) տվյալ կայրում առկա բնակլիմայական յուրահատկություններով պայմանավորված հիվանդությունն է։ Սրա վառ օրինակը Արարատյան դաշտավայրում մալարիայի էնդեմիկությունն է։