Էմբոլիան (հուն. em-ballein-ներս գցել) արյան կամ ավշի մեջ օտար մարմինների մասնիկների շրջանառությունն է, որոնք նորմալ պայմաններում չեն հանդիպում: Արյան մեջ շրջելով, նրանք խցանում են անոթների լուսանցքը: Այդ մասնիկները կոչվում են էմբոլներ: