Հոդի մակարդակով ամպուտացիան, կոչվում է էկզարտիկուլյացիա: