Ինդուլտոր. ֆերմենտի ակտիվությունը խթանող նյութ, որը գտնվում է օրգանիզմը շրջապատող միջավայրում: Առանց դրա առկայության բակտերիայի մեջ ֆերմենտը չի սինթեզվում(օրինակ՝ լակտոզայի բացակայության դեպքում աղիքային ձողիկը չի աչտադրում շաքարը քայքայող ֆերմենտը ):