Առաձգական միջավայրի (օդի, ջրի և այլն) մասնիկների ալիքաձև տարածվող տատանողական շարժումը: Ֆիզիոլոգիայում ձայնը լսողական վերլուծիչի վրա ազդող ձայնային ալիքների հետևանքով առաջացող յուրատեսակ զգացումն է: