Գրգիռի ընկալման աղավաղում, երբ հպումն ուղեկցվում է ցավի զգացողությամբ, տաքն ընկալվում է որպես սառը և այլն: