Դիստրոֆիկ կրակալման կամ քարացման դեպքում կրի կուտակումներն ունեն տեղային բնույթ և սովորաբար հայտնաբերվում են մեռած կամ խոր դիստրոֆիայի վիճակում գտնվող հյուսվածքներում: Գերկալցիումարյունությունը բացակայում է: