Դիստիխիազ կոչվում է թարթիչների սխալ ուղղությամբ աճը սխալ տեղից: