Դիսմեգալօպսիան պսիխոսենսոր խանգարում է, երբ շրջապատի առարկաներն ընկալվում են երկարացած, լայնացած, իրենց առանցքի շուրջը ոլորված ու ծռմռված։