Դիբրոմանտին. սպիտակադեղնավուն բյուրեղային փոշի է։ Ջրում դանդաղ է լուծվում, օժտված է բարձր բակտերիցիդ հատկությամբ, օգտագործվում է լողավազանների ախտահանման ժամանակ։