Դիապեդեզ (հուն. դիապեդեզիս` թափանցել, դուրս հանել): Արյան ձևավոր տարրերի դուրս գալը չվնասված արյունատար անոթների պատերի անցքերից: Դիտվում է արյունատար անոթները հյուսվածքներում բորբոքման պրոցեսների դեպքում: