Դեզօքսոն - 1. անգույն հեղուկ է՝ քացախաթթվի հոտով։ Պարունակում է 5-8% հարքացախաթթու։ Օժտված է բակտերիցիդ, վիրուսոցիդ, սպորոցիդ հատկությամբ։ Օգտագործվում է օջախային, կանխարգելիչ ախտահանման ժամանակ։


Դեզօքսոն - 2. քացախաթթվի թույլ հոտ արձակող անգույն հեղուկ է։ Պարունակում է 5-9% հարքացախաթթու, 12-22% ջրածնի պերօքսիդ։ Օժտվածէ բարձր բակտերիցիդհատկությամբ, ինչպես նաև լավազդում է վիրուսների և սնկերի վրա։ Օգտագործվում է այնպես, ինչպես դեզոքսոն -1-ը։