Դեզօքսիռիբոնուկլեոտիդներ, Նուկլեոտիդներ: Պարունակում են դեզօքսիռիբոզա ածխաջուր, պուրինային (ադենին կամ գուանին) կամ պիրիմինիդային (ցիտոզին կամ թիմին) հիմքեր և ֆոսֆորական թթվի մնացորդներ: ԴՆԹ-ի ենթամիավորերն են: