Դեզամ. քլորի թույլ հոտով սպիտակադեղնավուն փոշի է։ Պատրաստուկը պարունակում է 50% քլորամին Բ և 5% թրջնաթթու։ Ակտիվ քլորի խտությունը 13% է։ Լավ լուծվում է ջրում։ Օժտված է բարձր հակամանրէային ազդեցությամբ։