Դեցիդուալ թաղանթը (decidua) հղիության ընթացքում վերափոխված արգանդի լորձաթաղանթի ֆունկցիոնալ շերտն է։